Övrigt

Stå på tårna

Ett uttryck som kan användas i många olika avseende, goda och mindre bra sådana.


I mitt fall är det många gånger att stå på tårna när vi multitaskar, när vi försöker lite mer än vi gjort tidigare, när vi verkligen anstränger oss för att göra lite extra eller mer än vi borde. Att stå på tårna kan också vara när man inte alls är i balans, inte alls känner sig grundad och där kroppen fysiskt värker i tår och fötter för att man gör för mycket på för kort tid. När man inte alls lyssnar in och glömmer den goda intentionen för sig själv – Varför och på vilket sätt ska jag utföra detta?


Att stå på tårna kan innebära en känsla av stress, ett hormonpåslag i väntan på larm, i väntan på olyckan, i väntan på det som inte får ske. Det kan också handla om denna stress i form av en sorg, en bearbetning som man försöker tränga undan istället för att möta.


Att se på bilden är för mig en vacker intention så länge den som dansar gör vad den önskar. Om hen däremot blir tvingad till dans är det genast obehag i bilden.


Rörelsen som människans kropp kan göra är i detta omöjligt för vissa och helt ok för andra. Men att STÅ på tårna är inte skönt, oavsett om någon annan gör det eller du själv på dina egna.

Så ur det vackra kan det mer tänkvärda födas.
När du står på tårna – vad är det för avsikt och intention då?

Tillför det dig något som gör dig gott.

Kan du ställa upp ena foten på tårna och uppleva något graciöst med det? Eller är det endast en påminnelse om hur din kropp inte alls är elastisk och böjbar?

När jag utför medialt arbete är det bekvämt som att inte stå på tårna, men med intentionen att alltid göra mitt bästa utan mitt ego (Stå på tårna). Och oavsett vad andra väljer att göra när de arbetar med sin intuition är det för mig en viktig ingrediens i min privata balans att arbeta med just rätt intention med fysisk position av avslappning istället för att fysiskt stå på mina tår.

Var nu rädda om era tår och komihåg att vårda även dem.

Låt ljuset i mig reflektera ljuset i dig.

Namaste!

/Linda